Co to jest woda ustrukturyzowana i gdzie występuje?

Woda źródlana lub mineralna dzięki fizycznej strukturyzacji i naturalnemu natlenieniu uzyskuje uporządkowaną przestrzennie postać „ciekłego kryształu” opartego na licznych modułach sześciocząsteczkowych (heksagonalnych), nieustannie powstających i rozpadających się bez zmiany swojego podstawowego składu fizykochemicznego. Rozpuszczone w wodzie, a pozyskane z przefiltrowanego powietrza tlen i azot oraz zastosowane o odpowiednich parametrach pole energetyczne i światło utrzymują jednak tę wewnętrzną strukturę w naturalnej, trwałej harmonii. Przywracają one wydobywanej spod ziemi wodzie życiodajne biologicznie właściwości, tak typowe dla płynącej rwącymi górskimi potokami bogato natlenionej wody powierzchniowej.

Do spożywania takiej właśnie wody są od milionów lat przystosowane wszelkie organizmy zwierzęce! – Jest tajemnicą poliszynela, że także rośliny znacznie lepiej rozwijają się, kiedy są podlewane wodą deszczową  lub co najmniej „odstaną” celem korzystnego biologicznie naturalnego jej napowietrzenia. Wodę ustrukturyzowaną spotykamy w naturze poza górskimi potokami i pod wodospadami także w postaci płatków śniegu, kulek gradowych oraz zmagazynowaną w lodowcach. Tym niemniej, w postaci stałej (jako lód) zawiera ona jedynie śladowe ilości życiodajnego tlenu. Powrót do naturalnego sposobu odżywiania się jest naszą jedyną szansą na długie i zdrowe życie!

 

Złote medale przyznane na Międzynarodowych Targach Biznes Żywność Medycyna w Rzeszowie, 12.11.2014.

DSC00462